Stichting Doingoood foundation

Geluk kan je vermenigvuldigen als je het deelt

Stichting Doingoood foundation

Stichting Doingoood foundation is opgericht in 2010, als zusterorganisatie van de sociale onderneming Doingoood

Doingoood organiseert en begeleidt buitenlandse stages, vrijwilligerswerk en maatschappelijke reizen in Afrika. Daarbij werken zij samen met partnerprojecten op gebied van:

> Onderwijs
> Gezondheidszorg
> Special needs zorg en onderwijs
> Community projecten
> Algemeen maatschappelijke problematiek (bijv. HIV, tienermoeders)
 

100% Non-profit

Stichting Doingoood foundation is een 100% non-profit organisatie. Doingoood  werkt met deze projecten samen op gebied van inzet van mankracht. Stichting Doingoood foundation organiseert en reguleert de werving van aanvullende fondsen in geld of spullen.

Doingoood foundation heeft daarnaast een ANBI status. Dit houdt in dat giften aan onze stichting in aanmerking kunnen komen als aftrekpost bij de belastingaangifte.