Stichting Doingoood foundation

Stichting Doingoood foundation is opgericht in 2010, als zusterorganisatie van de sociale onderneming Doingoood Experience

Doingoood Experience organiseert en begeleidt buitenlandse stages, vrijwilligerswerk en maatschappelijke reizen in Afrika. Daarbij werken zij samen met partnerprojecten op gebied van:

> Onderwijs
> Gezondheidszorg
> Special needs zorg en onderwijs
> Community projecten
> Algemeen maatschappelijke problematiek (bijv. HIV, tienermoeders)

De Doingoood Foundation gaat overeenkomsten aan met de projectpartners in Malawi, Oeganda en Kenia. Samen met de projecten wordt er gekeken waar behoefte aan is en waar de prioriteit ligt. Belangrijke speerpunten zijn dat voorstellen duurzaam en verantwoord zijn. 

100% Non-profit

Stichting Doingoood foundation is een 100% non-profit organisatie. Wij organiseren en reguleren de werving van donaties en sponsoring voor onze projectpartners.

Doingoood foundation heeft daarnaast een ANBI status. Dit houdt in dat giften aan onze stichting in aanmerking kunnen komen als aftrekpost bij de belastingaangifte.