Doingoood foundation

Geluk kan je vermenigvuldigen als je het deelt

Gerealiseerde doelen

Op deze pagina vind je elk kwartaal een overzicht van donaties die wij gedaan hebben aan onze projectpartners in Afrika.

Dankzij de fondsenwerving van onze vrijwilligers, stagiaires en het eigen bestuur kunnen wij op die manier onze partners ook financieel helpen. Bij voorkeur dragen onze donaties bij aan doelstellingen voor de langere termijn, die gericht zijn op verhoging van zelfredzaamheid van het project of de doelgroep waarop het project gericht is.