Wie zijn wij

Missie

De missie van onze stichting is om een bijdrage te leveren aan verbetering van leefomstandigheden van mensen in Afrika. Waarbij de donaties op een duurzame en verantwoorde manier worden besteed.  

Visie

Wij realiseren onze missie door de samenwerking met lokale projectpartners in Afrika. Deze partners zijn lokaal geregistreerde NGO’s of CBO’s met een maatschappelijk doel die overeenkomt met die van onze stichting. Door het geven van donaties in geld helpen wij onze projectpartners bij het realiseren van hun doelstellingen.

Statutaire doelstelling

Het ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op verhoging van zelfredzaamheid en stimulering van ondernemerschap van mensen in een achterstandssituatie en het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid bestuur

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding voor door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Beleidsplan 2022-2026

Klik op deze link om het beleidsplan te downloaden.

Jaarverslagen

Klik hier op deze link om het jaarverslag van 2022 te downloaden.

Klik hier op deze link om het jaarverslag van 2021 te downloaden.

Klik hier op deze link om het jaarverslag van 2020 te downloaden.

Klik hier op deze link om het jaarverslag van 2019 te downloaden.

Klik hier op deze link om het jaarverslag van 2018 te downloaden.

Bestuursleden

Marieke
Voorzitter
Frank
Penningmeester
Sebas
Secretaris

100% Non-profit

Stichting Doingoood foundation is een 100% non-profit organisatie. Wij organiseren en reguleren de werving van donaties en sponsoring voor onze projectpartners.

Doingoood foundation heeft daarnaast een ANBI status. Dit houdt in dat giften aan onze stichting in aanmerking kunnen komen als aftrekpost bij de belastingaangifte.