Doingoood foundation

Geluk kan je vermenigvuldigen als je het deelt

Bestuursleden van Stichting Doingoood foundation

Mevr. Anneke Vermeulen: Voorzitter
Dhr. Frank Smits: Penningmeester
Mevr. Ineke van Huuksloot: Secretaris

Contactpersoon:
Anneke Vermeulen | anneke@dgfoundation.nl | +31 (0) 6 4431 8677

 

Registratie van Stichting Doingoood foundation

KvK: 50369555
RSIN: 8227.01.480
Bank: NL92RABO0142116300 t.n.v. stichting Doingoood foundation te Nieuw Vennep

 

Statutaire doelstelling van de stichting

Het bieden van ondersteuning aan arme en kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden, voor het kunnen volgen van onderwijs en/of het ontvangen van zorg. Tevens het ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op verhoging van zelfredzaamheid en stimulering van ondernemerschap van mensen in een achterstandssituatie en het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid met betrekking tot het bestuur (artikel 4.5 van de statuten)
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding voor door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

 

Jaarverslagen stichting Doingoood foundation

Download hier het jaarverslag en de balans van 2020

Download hier het jaarverslag en de balans van 2019

Download hier het jaarverslag en de balans van 2018

 

Beleidsplan 2018-2021

Download hier het beleidsplan van Stichting Doingoood foundation